سرکوب مردم توسط پلیس ترکیه

حمله مزدوران به مردم معترض در شهر یزد/۱۶آذر

دانشگاه تهران ۱۷ آذر

دانشگاه کرمان، ۱۷ آذر

۱۶ آدر

بسيجي حيا كن مفت خوری را رها كن - تهران ۱۳ آبان

خائن کیست؟

دانشگاه آزاد تبریز ۱ ـ ۱۶ آذر

گفت و گو با علی آقا سلطان، پدر ندا آقا سلطان

آتش زدن عكس خامنه ای