حمله بسیج و حراست به داشجویان دانشگاه بهشتی - ۲۰ اردیبهشت

اعتراض دانشجويان علم و صنعت-۲۰ اردیبهشت

آهنگ گل لاله تقدیم به مردم مبارز کردستان

مراسم روز جهانی کارگر در شهر روتردام هلند

حمله پلیس سرکوب گر هلند به تظاهرات کنندگان روز جهانی کارگر در روتردام هلند

شعار دانشجويان دانشگاه تهران دانشجو كارگر اتحاد اتحاد۱۱ارديبهشت

مرگ بر دیکتاتور -دانشکده فنی دانشگاه تهران۱۱ اردیبهشت

گسترش شعار نویسی در آستانه ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر

آتش زدن عكس خامنه اي در تاتر شهر توسط جوانان

پایین کشیده شدن پرچم جمهوری اسلامی در سفارت رژیم در لاهه، هلند و به اهتزاز درآمدن تصویری از ندا آقاسلطان، به جای پرچم جمهوری اسلامی