ترانه هانیه کیان/ بازخوانی به لاله ی در خون خفته

خواننده :هانیه کیان خواننده سبک متال
بازخوانی ترانه به لاله ی در خون خفته برای «زن، زندگی، آزادی»

ترانه اعتراضی

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان در ترکیه

زنان آگاه و مبارز مرز نمی شناسند!

رقص زن افغانستانی به حمایت از مبارزات زنان ایران در کابل!

همبستگی آگاهانه زنان افغانستان

هشت مارس: ستم بر زن جهانیست، مبارزه با ستم هم باید فراتر از مرزها و در سطح جهان به پیش برود. زنان ایران و افغانستان تحت حکومت های طالبانی، خیلی خوب با دردهای یکدیگر آشنا هستند و همواره در جبهۀ مشترکی می جنگند.

به آتش کشیدن حجاب اجباری

زنان در صف اول مبارزه علیه جنایتکاران حاکم!

زنان در صف اول مبارزه علیه قتل عمد مهسا امینی، توسط جنایتکاران حاکم!

می کشم، می کشم، هر آن که خواهرم کشت!
مرگ بر دیکتاتور!

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

ژینا راه آزادی را باز کرد!

خاله مهسا امینی در حالی کە در کنار مزار \"ژینا\" نشستە است، او را شهید می‌نامد و می‌گوید کە ژینا راه آزادی را برای جوانان وطن باز کردە است.

آهنگ شلاق از توماج و جاستینا - حجاب بی حجاب

به یاد مهسا امینی (ژینا)