ویروس کرونا در افغانستان

در این وضعیت که ویروس کرونا در حال شیوع یافتن در افغانستان است، خشونت علیه زنان هم به شدت شیوع یافته و گسترش بیشتری هم خواهد یافت.

نامه ارسالی از افغانستان

در هفته‌های اخیر که ویروس کرونا و قرنطین افزایش یافته است این وضعیت نیز بدتر از گذشته شده و به محرومیت و مشکلات زنان افزوده است.

غیرت مردان و حجاب زنان

عکس‌هایی از تابلویی که روی آن نوشته شده "بد حجابی زن از بی غیرتی مرد است" توسط "اداره مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گازرگاه شریف" در شهر هرات پخش گردید.

امپریالیزم آمریکا هیچ زنی را در جهان آزاد و رها نخواهد کرد!

خشونت و تحمیل جایگاه نابرابر با زندگی زنان در افغانستان عجین می شود. همین است که آمار خشونت علیه زنان هم‌چنان تکان‌دهنده باقی مانده است و زنان از نابرابری در سطوح مختلف اجتماعی رنج می‌برند.

اذیت و آزار جنسی به زنان، در اماکن عمومی

حمله به دانشجوی دختر توسط اوباشان دانشکده شرعیات

نیروهای اشغالگر، دولت جمهوری اسلامی و نفوذ روزافزون بنیادگرایی اسلامی، زن ستیزی را در افغانستان به حدی رسانده که هم زمان تلاش می کنند هم روسری و هم توسری را بر زنان افغانستان، تحمیل کنند.

آزار جنسی زنان فوتبالیست افغانستان و واپسگرایان جامعه

قطع‌نامه‌ی سیاسی دهمین مجمع عمومی در رابطه با افغانستان