آذر درخشان! یک سالی کی تو نبودی

تنھا صداست كه می ماند! مراسم یادمان آذر درخشان در پاریس

هشت مارس ٢٠١٣ روز جهانی زنانی که زنجیرها را پاره می کنند!

خشم زنان را به شورشی پی گیر و آگاهانه بدل کنیم! - برمن

مردسالاری زیر بنای تجاوز وخشونت علیه زنان است!

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - اگر زنان آزاد و رها نباشند، هیچ کس آزاد و رها نیست!

پيش بسوی جامعه ای که در آن هيچ کس بخاطر داشتن عقايد مخالف زندانی و اعدام نگردد!

به مناسبت ۲۴ امين سالگرد زندانيان سياسی

كارزار افغان ستيزی جمهوری اسلامی را درهم شکنیم!

از زنان ، کودکان و مردم زحمتکش افغانستان درمقابل حملات وحشیانه اوباشان اسلامی درایران، دفاع و حمایت کنیم. -کانادا

اطلاعیه شماره دو جزئیات دقیق مراسم تدفین و بزرگداشت رفیق آذر درخشان