گزارش از راهپیمایی فاشیست‌ها- لندن

گزارشی از تظاهرات ضد فاشیسم و راسیسم - لندن

بخش دوم گزارش آکسیون جهانی او نه - بروکسل

در اعتراض به نامزدی ژایر بولسونارو برای ریاست ‌جمهوری برزیل

بخش اول گزارش آکسیون جهانی او نه - بروکسل

در اعتراض به نامزدی ژایر بولسونارو برای ریاست‌جمهوری برزیل

گزارش آکسیون و جلسه‌ی بحث و گفتگو به مناسبت سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ و سال ۶۷- بروکسل

گزارش اکسیون ۳۰امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران - خرونیگن

گزارشی از تظاهرات مقابل سفارت و کنسولگری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی- لندن

به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ و سال ۶۷

گزارش اکسیون ۳۰امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران- برمن

گزارش آکسیون و جلسه‌ی بحث و گفتگو به مناسبت سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی - بروکسل

گزارشی کوتاه از آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی - بروکسل

در اعتراض به اعدام فعالین سیاسی کرد و حملات موشکی به احزاب کردی و در دفاع از اعتصاب سراسری در کردستان