گزارشی کوتاه از آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی - بروکسل

در اعتراض به اعدام فعالین سیاسی کرد و حملات موشکی به احزاب کردی و در دفاع از اعتصاب سراسری در کردستان

گزارش تصویری از آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران - لندن

گزارشی از تظاهرات ضد ترامپ - لندن

گزارش تظاهرات اعتراضی علیه سفر ترامپ به بروکسل و شرکت او در نشست سران ناتو - بروکسل

گزارش تصویری از همبستگی با تجمعات سراسری در اعتراض به حکم اعدام رامین حسین پناهی - بروکسل

گزارش آکسیون اعتراضی به قتل «مودا» دختر دوساله‌ی پناه‌جو توسط پلیس - بروکسل

گزارشی کوتاه از آکسیون اعتراضی «کشتار در غزه را متوقف کنید»- بروکسل

گزارش تظاهرات اول ماه مه – بروکسل

گزارش راه‌پیمایی روز جهانی کارگر - لندن

گزارش هشت مارس۲۰۱۸ - اسکی شهیر ترکیه