گزارشی از چند مراسم گرامیداشت روز زن در اروپا لندن، آمستردام، هامبورگ، فرانکفورت، برمن

گزارش مراسم هشت مارس در کويته، پاکستان

گزارشی از چند مراسم گرامیداشت روز زن در اروپا

گزارشی از کنفرانس های بين المللی در هند

گزارشی از تظاهرات: ما امروز تاريخ را ميسازيم!- لندن

گزارشى از مجمع عمومى سازمان زنان هشت مارس (ايرانى-افغانستانى) - ترکیه

گزارش تظاهرات ۲۷ سپتامبر - لندن

گزارش شب همبستگی با زندانيان سياسی بمناسبت پانزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی ۶۷- لندن

گزارش شب همبستگی با زندانيان سياسی - لندن

گزارشی از حمایت جمعی از چپ های آلمان از مبارزات اخیر دانشجویی و مردمی- گوتینگن