تظاهرات شنبه ۱۵ اکتبر در بروکسل و حضور پرشور زنان در تظاهرات

حرکت زیبای اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران همراه با خواندن سرود!

۲۴ مهر ماه دانشگاه شریعتی

دانشجویان یک صدا فریاد می زنند: \"زن آزاده منم علف هرز تویی\" انقلاب سر ایستادن ندارد! زنان ایرانی مذاب آتشفشانی هستند که جاری شده و به اعماق زمین بر نمی گردد.

«زن آزاده منم علف هرز تویی»

یکشنبه ۲۴ مهر ماه دانشگاه شریعتی دانشجویان یک صدا فریاد می زنند: «زن آزاده منم علف هرز تویی» انقلاب سر ایستادن ندارد! زنان ایرانی مذاب آتشفشانی هستند که جاری شده و به اعماق زمین بر نمی گردد.

دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد اردبیل

در مراسم خاک‌سپاری بهنام لایق‌پور زنان روسری‌ها را از سر برداشته و در هوا تکان می‌دهند.

بهنام لایق پور۳۰ شهریور با اصابت گلوله ساچمه‌ای از نزدیک به گلو و سینه‌اش کشته شد. هر گلوله فقط یک پرنده را می‌کشد، اما هزاران پرنده را به پرواز درمی‌آورد.

سرود زیبای آزادی

به نام دختران سر زمین آفتاب به نام رهروان حق، به نام انقلاب

مرور کوتاهی از تاریخ ۴۳ سال حکومت جنایت و ستم و استثمار جمهوری اسلامی

۴۳ سال ایستادگی، مبارزه و دلاوری زنان و مردان بیدار دل و ستم دیده در مقابل آن است. چند نسل دراین کشور بهترین فرزندان خود را در راه مبارزه برای رهایی از ستم و استثمار، از دست داده اند. وقت آن رسیده که با همبستگی آگاهانه به عمر ننگین این نظام ضد بشری پایان دهیم. دیگر وقت پیروزی ستم دیدگان است. باهم پیروزیم.

مادر نیکا شاکرمی: دخترم را کشتند و مرا برای اعتراف اجباری تهدید می‌کنند

تداوم مبارزات دختران دانش آموز

تداوم مبارزات دختران دانش آموز که ساعت به ساعت گسترده تر می شود، پسران دانش آموز را هم به صفوف مبارزه کشانده است. در یکی از مدارس پسرانه در حمایت از مطالبات زنان، به شکل سمبولیک روسری آتش زدند.