زن و سکس در تاریخ

از الهه آسمان تا برده خانگی.
تاریخ پیدایش انسان و زندگى اجتماعى‌اش به قریب به یک میلیون سال قبل باز مى گردد. از این مدت، به جز شش هزار سال آخر آن نظام مادر تبارى برقرار بوده است که در آن زن و مرد در روابط میان خود از آزادى و برابرى کامل بر خوردار بوده‌اند و تنها در شش هزار سال اخیر است که با بر قرارى نظام پدرسالارى این روابط دچار محدودیت و زن به برده مرد تبدیل شده است.

شماره نشریه۶

سرسخن: جامعه ایران در آستانه تحولات مهمی قرار دارد.

کرکسان مرگ بار دیگر در آسمان عراق به پرواز درآمده اند

نه خاموشی، نه فراموشی! چهاردهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در لندن

متن سخنرانی آذر درخشان در مراسم چهاردهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی – لندن

زنان در ايران دوبار به مرگ محكوم ميشوند!

زنان در ايران دوبار به مرگ محكوم ميشوند!