جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران كميته هشت مارس۱ مارس ۹۹

این متن به پوران بازرگان تقدیم ميشود

زنان اروگوئه در اعتراض به سرکوب زنان افغانستانی؛ لخت به خیابان آمدند!

چه تعداد زن باید بمیرد تا دنیا عکس العمل نشان دهد؟ کجا هستند سازمانهای حقوق بشر؟ حکومت هایی که می گویند دمکراتیک هستند، چه می گویند؟

زنان اروگوئه در اعتراض به سرکوب زنان افغانستانی؛ لخت به خیابان آمدند!

دوست عزیز كامبيز روستا «سخنگوی تريبونال بين المللی عليه جنايات جمهوری اسلامی» با درودهای انقلابی

اطلاعیه کمیته زنان ۸ مارس در تظاهرات روز جهانی حقوق بشر در آلمان

پنجاه سال از تصويب بيانيه حقوق بشر می گذرد اما نه تنها اكثريت مردم دنيا از اين حقوق بهره ای نبرده اند بلكه ما شاهد نقض بيشتر حقوق اوليه انسانها در چارگوشه دنيا هستيم.

پاسخی به انتقادات فصلنامه زن

گزارش کارزار: فراموش نخواهیم کرد!عفو هم نخواهیم کرد! / بمناسبت دهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی