بزرگداشت رفیق آذر درخشان: جشن یک زندگی در اولین سالگرد درگذشت اش

۲۰۱۳ فیلم مراسم اول ماه مه

پیام سازمان زنان ۸ مارس- لندن

پیام سازمان زنان ۸ مارس در تظاهرات روز جهانی زن - لندن

مراسم روز جهانی زن در آمستردام

هشت مارس - بروکسل

برگزاری روز جهانی زن در آمستردام

پیام سازمان زنان ۸ مارس در تظاهرات روز جهانی زن - لندن

روز جهانی زن با صدای آذر درخشان

فراخوانها به مناسبت روز جهانی زن ۲۰۱۳