روز جهانی زن - آمستردام

بخش ششم

۸ مارس روز جهانی زن در هلند

بخش پنجم

۸ مارس روز جهانی زن در هلند ۲

بخش چهارم

مراسم روز جهانی زن ۲۰۱۲ در آمستردام

بخش سوم

۸ مارس روز جهانی زن - آمستردام

بخش دوم

برنامه در سالن به مناسبت روز جهانی زن- در آمستردام

فیلم هایی از آذر درخشان به یاد او

مراسم ۲۳ امین یادمان زندانیان سیاسی دهه ۶۰

در باره کمپین آزادی کبری رحمان‌پور- آذر درخشان

کاری از جمشید گلمکانی

شرکت در مراسم یاد بود کامبیز روستاهایی

کامبیز در اعتراض به سیاست های ضد پناهندگی دولت هلند دست به خودکشی زد و حاضر به بازگشت به ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نشد.