اکثریت مردم مدتهاست رای خود را داده اند: سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی!

مردم به خوبی می دانند راننده این ماشین هر که باشد قرار است که بقای سیستم ستم و استثمار سرمایه داری جمهوری اسلامی تضمین کند.

فرهنگ تجاوز به زنان و نژاد پرستی ای فاشیست سلطنت طلب را نباید تحمل کرد.

این دارودسته هرگز طرفدار جنبش زنان با شعار «زن زندگی آزادی» نبودند و نمی توانند باشند. چرا که فصل مشترک شان با رژیم جمهوری اسلامی در اشاعه فرهنگ زنستیزانه و فرهنگ تجاوز به زنان است.

شرم آور تر از این؟ سازمان ملل متحد قصد دارد برای رئیسی جلاد۶۷ مراسم یادبود برگزار کند!

دهن کجی این نهاد به مردم و شادی آنان از مرگ رئیسی

ما از مرگ حقارتبار رئیسی جنایتکار شاد هستیم.

آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی از اوین

امید را می‌آموزیم و از آن می‌آموزیم: صبوری کردن را، پشتکار و پایداری را، شجاعت و اعتماد را.

آتش شاکرمی به بابای کیان پیر فلک

ما سلیطه‌ایم!

سال ۱۹۷۱ سیمون دوبووار مانیفستی با نام «ما جنده» هستیم نوشت که توسط ۳۴۳ زن که همگی تجربه‌ی سقط جنین داشتند امضا شد. مانیفست بازتاب گسترده‌ای یافت.

ارسالی: به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۴

ارسالی:هشت مارس، روز جهانی زن، روز صف آرایی متحدانۀ زنان علیه ستم جنسیتی!به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، به همۀ زنان مبارز و انقلابی درود می فرستم و به همین مناسبت ما فعالان سازمان زنان هشت مارس، گرد آمده ایم، تا این روز را تجلیل کنیم!تا به جهانیان بگوییم: زنان افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند!ما زنان افغانستان و ایران، در مبارزه با طالبان کابل و تهران و حامیانِ بین المللی آنها، کنار هم ایستاده ایم!زن، انقلاب، رهایی ۶ مارس ٢٠٢۴ / ١۶ اسفند ١۴٠٢

رای ما: سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی!

انتخاب ما: جامعه ای بدون ستم و استثمار!

قتل زینت حسین خانی به دست پدرش

عامل اصلی و تعیین کننده فرهنگ پدر/مردسالارانه و رخنه آن در جامعه بویژه در میان مردان، سنت های ضد زن و تعمیق آن رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است. پشتوانه همه مردان برای زنکشی و قتل زنان تحت نام ناموس و حفظ مردانگی و غیرت، رژیم جمهوری اسلامی و قوانین و مجازات های ضد زن اسلامی است.