این جا افغانستان است!

این جا افغانستان تحویل داده شده از طرف دولت آمریکا و شرکا به طالبان است.

جرم سامان یاسین (سامان صیدی)، توماج صالحی و مهدی یراحی در کنار مردم ایستادن است!

صدای یاسین و توماج و مهدی باشیم و برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی که به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وابسته است، مبارزه را با ابتکارات و خلاقیت های گوناگون سازماندهی کنیم و این گونه افکار عمومی را برای حمایت عملی از آنان تشویق و ترغیب کنیم.

!مادر دادخواه دیگری از مادران خاوران، در گذشت

پایداری و استواری مادران-خاوران هم چون مادر یوسفی علیرغم همه سرکوب ها باعث شد که پرچم نمیبخشیم و فراموش نمیکنیم بدست دیگر مادران دادخواه قرار گیرد و گسترش یابد. نقش مادران دادخواه خاوران و مادران دادخواه ، ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸و خیزش ١٤٠١ باعث شده است که امروز اکثریتی از توده های ستمدیده در سراسر جامعه به دنبال دادخواهی باشند.

صدای پارمیدا شهبازی، محمد صادقی و همه عزیزان در بندمان باشیم!

این جمهوری اسلامیست که از سالگرد خیزش- ژینا و نقش نیروهای مبارز و انقلابی، می ترسد. این جمهوری اسلامیست که برای حفظ رژیم رو به مرگ خود به زمین و زمان چنگ انداخته و شمیشیر سرکوب را بیش از پیش بکار بسته است.

آخرین صحبت های حنانه کیا

تو دخترمو نکشتی تو تکثیرش کردی.خون حنانه ها میجوشه و تو و امثال تو رو ذوب میکنه. نام ویاد دخترم، تا ابد در دل عاشقانش میمونه... پارسال این موقع چقدر ذوق داشتی و چقدر خوشحال بودی که عشق ده ساله تون رسمی میشه. یاد آوریه اون روزا خیلی واسم سخته. ...عزیزتر از جانم، سهم من از تو، خاک سرد مزار توست، سهم من از تو قاب عکسیه که در جای جای خونه است... سهم من از تو جاودانگی نام توست که تا ابد در دلها ماندگاری...عزیزم ...به امید روزی که همهٔ عاملین و قاتلینت به سزای عملشون برسند. تا اون زمان ما هم چنان دادخواه خون به ناحق ریخته‌ ات هستیم و استوار می‌مانیم ‌و از پای نمی‌نشینیم».

این بار نوبت کبری یعقوبی

حفظ و تعمیق سلطه و قدرت مرد بر زن که در نتیجه آن زنان تحت نام «ناموس» و یا هر «دلیل» دیگری به قتل می رسند و یا مورد انواع و اقسام خشونت ها قرار می گیرند، بخشی از ساختار کلی نظام ضد زن جمهوری اسلامی است.

مبارزه علیه حجاب اجباری ادامه دارد!

این بار نوبت پرستوشهبازی بود!

اخلاقیات مذهبی و سنتی عقب‌مانده و قوانین زن‌ستیز و مردسالارانه حاکم که به هر مردی قدرت سرکوب و ستم بر زنان را می‌دهد، تقویت تفکری که زن را جزئی از مایملک مرد می‌داند، نتیجه‌ای جز وحشیانه‌ترین شکل خشونت بر زنان و قتل آنان را نمی‌تواند در بر نداشته باشد.

بر جنایات جمهوری اسلامی پایانی نیست!

جمهوری اسلامی تنها صد ها نفر را در خیزش ژینا نکشت، تنها صد ها نفر را کور نکرد، تنها ده تا دوازده هزار نفر از خیزشگران را زندانی نکرد، بلکه زندگی بیشمار افرادی هم چون رها را نیز از آنان گرفت. افرادی که خبر زخمی و تیر خوردن شان علنی نشده است و به گوش مردم نرسیده است.

فراموش نخواهید شد و راهتان ادامه دارد!

قسم به خون شما عزیزان مان، مبارزه را برای انجام انقلاب واقعی و برقراری دولتی که در خدمت به منافع مردم باشد و هیچ کسی را به خاطر عقاید مخالف دستگیر، کشته، زندان، شکنجه و اعدام نکند، ادامه می دهیم.