جوانه در خاک، نقاشی بر دیوار

جوانه در خاک ۱: شمسیه حسنی / کاری از کیمیا قربانی

مادران دادخواه «نه می بخشیم نه فراموش نمی‌کنیم»

خشونت بر زنان در افغانستان، خشونت به زنان در سراسر جهان است!

بله! دیگر نیازی به اثبات نیست که زنان و کودکان دختر قربانیان اصلی به روی کار آوردن طالبان هستند. زنان قربانیان نظام ساخته و پرداخته شده سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان هستند که برای منافع خود در خدمت به استمرار سیستم ستم و استثمارشان، حکومت تئوکراتیک طالبان را که تا مغز استخوان زن ستیز و ضد مردمی است، تحمیل کرده است.

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس با موضوع: چرا خشونت بر زنان در افغانستان، خشونت به همه زنان جهان است؟

۲۱ نوامبر در کلاب هاوس ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی / موضوع بحث و گفتگو: چرا خشونت بر زنان در افغانستان، خشونت به همه زنان جهان است؟

بازمانده

جواب مادران دادخواه به حسن نوروزی جنایتکار

تا زمانی که به سه میلیارد زن بطور روزانه خشونت اعمال می شود، هیچ کس آزاد و رها نیست.

Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
نوعی دیگر از سرکوب برنامه ریزی شده علیه زنان
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان، همزمان در ده ها شهر ایران
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
پیشنهاد جایزه صلح نوبل برای مسیح علینژاد
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
ادامه اعتراضات زنان افغانستان با شعار نویسی بر روی دیوارها
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
"طناب دار" اثر جدید توماج صالحی
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
ما اومدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم! صدا مردم خشمگین در مراسم وادع با بکتاش آبتین
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
هم‌خوانی سرود «خون ارغوان‌ها» در بدرقه‌ی بکتاش آبتین
Warning: Undefined variable $parent in /customers/4/9/e/8mars.com/httpd.www/country.php on line 369
یکی دیگر از ما را کشتند! از خون جوانان وطن