مراسم ۲۳ امین یادمان زندانیان سیاسی دهه ۶۰

فراخوان تظاهرات به مناسبت زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ - دن هاگ

شرکت در مراسم یاد بود کامبیز روستاهایی

کامبیز در اعتراض به سیاست های ضد پناهندگی دولت هلند دست به خودکشی زد و حاضر به بازگشت به ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نشد.

متن سخنرانی۱۹ مارس ۲۰۱۱ به مناسبت گرامی داشت۸ مارس روز جهانی زن- هلند

گزارشی ازمراسم صدمین سالگرد روز جهانی زن ۲۰۱۱ - آمستردام

گزارش تصویری از برگزاری راهپیمائی ۸ مارس ۲۰۱۱ - آمستردام

فراخوان به مناسبت صدمین سالگرد روز جهانی زن- آمستردام

فراخوان آکسیون اعتراض به اعدام در ایران- دن هاگ

برای جلوگیری از اعدام زینب جلالیان، سکینه محمدی آشتیانی، مریم قربان‎زاده، آذر باقری، کبری بابایی و هم چنین صدها زندانی سیاسی