در ۴ آذر، ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان به خیابان می آئیم!

به خیابان می آئیم تا به خواهرنمان در سراسر جهان بگوئیم که قیام انقلابی ما زنان، هم زمان علیه حجاب اجباری و جمهوری اسلامی، برای ساختن آینده است. آینده ای که پس از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به وجود می آید. آینده ای که برای از بین بردن هر شکلی از خشونت بر زن، فعالیت آگاهانه و انقلابی می شود.
ما زنان در سراسر جهان به خیابان می آئیم که پر قدرت اعلام کنیم: ساختن جهانی بدون خشونت بر زن امکان پذیر است!

برقع اجباری؛ اعتراض دانشجویان بدخشان!

حجاب اجباری و یا برقع اجباری که تفاوت زیادی با هم ندارند برای امارت اسلامی طالبان هم چون هم پالگی‌اش در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. هر حکومت اسلامی برای این که خود را اسلامی‌تر نشان دهد فشار و محدودیت‌های ضد زن را بر زنان تشدید می‌کند. به همین دلیل، یکی از وزارت خانه‌های امارت اسلامی، یعنی امر به معروف که همان وزارت زن ستیزی است، فعال‌ترین وزارت خانه از زمان به روی کار آمدن طالبان بوده است.

میدان رشت شاهد این صحنه وحشتناک بود

یک ون گشت ارشاد در حین حرکت، زنی را از داخل ماشین به وسط خیابان پرتاب می کند!

در اعتراض به حجاب اجباری و حاملگی اجباری

جنگی که جمهوری اسلامی با قفل و بند اسلامی بر بدن زنان با اجباری کردن حجاب و اهداف کلی که در پی آن داشت باعث شد که بسیاری از قوائد زندگی برای زنان از طریق قانون ضد زن اسلامی، فرهنگ پدر/مردسالارانه اجباری شود.

سپیده رشنو کجاست؟؟؟؟؟

آن چه که مسلم است سپیده صدای اعتراض میلیون زنی است که مخالف حجاب اجباریند!

دیوار حجاب اجباری فرو بریزد، بقیه دیوارهای نظام هم فرو می ریزد!

طی سالیان طولانی بر این واقعیت پافشاری کردیم که مبارزه علیه حجاب اجباری و توده ای کردن آن، ضربات جبران ناپذیر به رژیم دینی حاکم وارد می کند.

خشک شدن رودخانه دز و تلف شدن هزاران ماهی!

خبرگزاری دولتی ایرنا دوشنبه سی خرداد اعلام کرد «دز خشکید» و فاطمه کرم الله چعب، مدیر انجمن محیط زیستی «رمانه» اعلام کرد که «حدود یک هفته است که رودخانه دز در روستاهای پایین دست بخش شعیبیه شوشتر کاملا خشک شده و کف رودخانه مشخص است». - کارزار زنان: تخریب محیط زیست رابطه مستقیم با تخریب زندگی مردم دارد. تخریب محیط زیست یعنی تخریب و از بین بردن زندگی میلیون ها نفر مردمی که از طریق کشاورزی و دمداری امرار معاش می کنند. تخریب محیط زیست و از بین بردن رودخانه ها توسط مافیای در قدرت، باعث از بین رفتن صد ها هزار ماهی و دیگر گونه ها شده است. این یعنی تخریب هوای سالم، تخریب کشاورزی، تخریب رشد گونه های گوناگون که لازمه حیات طبیعت است و.... مافیای در قدرت عامل اصلی تخریب محیط زیست برای کسب سود و انباشت سرمایه است و تا زمانی که بر مسند قدرت نشسته اند، بقایای طبیعت نیز نابود تر خواهد شد.

پس گرفتن آزادی سقط جنین در آمریکای مهد «آزادی و دمکراسی»!

مبارزه زنان برای رهایی چه در آمریکای امپریالیستی و چه در افغانستان و ایران تحت حاکمیت بینادگرایان اسلامی به کنترل بر بدن اشان که به سرنگونی کل ساختار ستم و استثمار سرمایه داری وابسته است، گره خورده است.

گوهر خیراندیش یکی از بازیگران مطرح در ایران

زینب جلالیان زندانی سیاسی