مرگ مریم سلیمیان که در اعتراضات بازداشت شد.

مریم سلیمیان در اعتراضات بازداشت شد. این که بر او در زندان چه گذشت کسی نمی داند، در باره مرگ مشکوک او هم کسی نمی داند! اعلام شد خودکشی کرده است؟!

قصاب کودکان سلیمانی و تبلیغات رژیم حول شعار «مرد میهن آبادی»

شعار هایی که با مردسالاری، ستم ملی، ستم بر اقلیت های جنسی جنسیتی و… مرز بندی کند.

اینجا سلیمانیه از شهرهای اقلیم کوردستان عراق است.

زنان در همه جا از روستا ها تا شهر های بزرگ، از کشورهای موسوم به جهان سوم تا کشورهای پیشرفته فرودست اند و به اشکال مختلف مورد خشونت قرار می گیرند. ستم بر زن جهانیست و مبارزه زنان علیه فرودستی نیز جهانیست. تنها راه مقابل زنان برای بر چیدن پدر/ مرد سالاری، برای کنترل بدن خود، متشکل شدن در تشکلات مستقل و انقلابی و توده ای خود هستند.

به سوی ایجاد تشکل مستقل زنان

ستم بر زنان جرقه‌، یکی از موتورهای محرکه و‌ از سوخت‌های اصلی خیزش انقلابی ژینا است. زنان به صورت آحاد در این جنبش نقش مهم و پیشروی دارند اما این کافی نیست چرا که ضمانت کسب و حفظ دستاوردهای زنان در گرو ایجاد تشکل توده‌ای و مستقل است. این نگرانی وجود دارد که در فقدان زنان سازمان‌یافته، افق و‌ مطالباتمان زیر سایه‌ی جنبش سرنگونی قرار بگیرد و بار دیگر مانند قیام ۵۷ «در طلوع آزادی جای حق زن خالی» بماند. به همین دلیل شبکه‌های مخفی و حرکت توده‌ای زنان برابری طلب با فرموله کردن اصلی‌ترین خواسته‌های زنان و تبدیل کردن این مطالبات به شعارهای روزانه‌ی زنان و مردان آزادیخواه تلاش می‌کند رهایی زن را همچون یکی از اهداف اصلی جنبش انقلابی جاری تضمین نماید.

در ۴ آذر، ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان به خیابان می آئیم!

به خیابان می آئیم تا به خواهرنمان در سراسر جهان بگوئیم که قیام انقلابی ما زنان، هم زمان علیه حجاب اجباری و جمهوری اسلامی، برای ساختن آینده است. آینده ای که پس از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به وجود می آید. آینده ای که برای از بین بردن هر شکلی از خشونت بر زن، فعالیت آگاهانه و انقلابی می شود.
ما زنان در سراسر جهان به خیابان می آئیم که پر قدرت اعلام کنیم: ساختن جهانی بدون خشونت بر زن امکان پذیر است!

برقع اجباری؛ اعتراض دانشجویان بدخشان!

حجاب اجباری و یا برقع اجباری که تفاوت زیادی با هم ندارند برای امارت اسلامی طالبان هم چون هم پالگی‌اش در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. هر حکومت اسلامی برای این که خود را اسلامی‌تر نشان دهد فشار و محدودیت‌های ضد زن را بر زنان تشدید می‌کند. به همین دلیل، یکی از وزارت خانه‌های امارت اسلامی، یعنی امر به معروف که همان وزارت زن ستیزی است، فعال‌ترین وزارت خانه از زمان به روی کار آمدن طالبان بوده است.

میدان رشت شاهد این صحنه وحشتناک بود

یک ون گشت ارشاد در حین حرکت، زنی را از داخل ماشین به وسط خیابان پرتاب می کند!

در اعتراض به حجاب اجباری و حاملگی اجباری

جنگی که جمهوری اسلامی با قفل و بند اسلامی بر بدن زنان با اجباری کردن حجاب و اهداف کلی که در پی آن داشت باعث شد که بسیاری از قوائد زندگی برای زنان از طریق قانون ضد زن اسلامی، فرهنگ پدر/مردسالارانه اجباری شود.

سپیده رشنو کجاست؟؟؟؟؟

آن چه که مسلم است سپیده صدای اعتراض میلیون زنی است که مخالف حجاب اجباریند!

دیوار حجاب اجباری فرو بریزد، بقیه دیوارهای نظام هم فرو می ریزد!

طی سالیان طولانی بر این واقعیت پافشاری کردیم که مبارزه علیه حجاب اجباری و توده ای کردن آن، ضربات جبران ناپذیر به رژیم دینی حاکم وارد می کند.