فراخوان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهاني مبارزه با خشونت بر زنان

مبارزه عليه خشونت برزنان، مبارزة مشترک همة زنان جهان است!

دوشنبه ٢٠ نوامبر، در جهان به نام روز کودک نام گذاری شده است!

جهان بهتری باید ساخت؛ جهانی که در آن کودکان حق زندگی داشته باشند؛ آن هم نه تنها در روز کودک، بلکه در تمامی دوران زندگی خود!

The fight against the violence on women is a common struggle of all women around the world!

نوشته کارگر زندانی رضا شهابی در پاسخ به نامه سرگشاده سائمه سلطانی

سائمه جان، همسایه و‌ هم‌سرنوشت عزیز، خطاب صمیمانه شما را شنیدم که مصداق آن گفته است که آنچه از دل برآید بر دل نشیند. می‌گویند شرم احساسی است انقلابی، اما نامه شما خشم و شرم را همزمان برمی‌انگیزد. خشم از توهین، خشونت، اخراج و تحقیر روزانه که به بهانه افغانستانی بودن اعمال می‌شود. و شرم از اینکه در این جامعه من هم شهروند ایرانی‌ام، و‌ میدانم در تمام این سالیان یقینا کارهایی بوده که از دستم ساخته باشد و انجام نداده‌ام. اما قلبم به درد می‌آید وقتی می‌بینم که متاسفانه در میان‌مردم ستم کشیده کشور ما و حتی در این زندان، در میان برخی فعالان سیاسی و صنفی که باید پرچم‌داران مبارزه علیه هر نوع تبعیض باشند، هستند کسانی که هنوز بر طبل نفرت پراکنی و‌ تفرقه اندازی \"ما\" و \"شما\" می‌کوبند.

اسم من رشا است و فلسطینی هستم!

زنده باد اتحاد همه ستمدیدگان جهان زنده باد انترناسیولیسم

به یاد زنان قهرمان در آبان خونین ۹۸

تا زمانی که به بیش از سه میلیارد زن بطور روزانه خشونت اعمال می شود، هیچ کس آزاد و رها نیست

سازمان زنان هشت مارس ۲۵ ساله شد!