آنا یوکا: مجازات و تحقیر شد و در زندان در حال از بین رفتن است

صدای شکستن سکوت!

گرچه از دست دادن رفیق آذر درخشان ضربه‌ی سخت و دردناکی برای فعالین سازمان زنان هشت مارس، رفقایش در حزب کمونیست ایران (م ل م)، فعالین جنبش انقلابی زنان و... بود. اما تلاش کردیم علاوه بر یک برخورد خلاف جریان به مقوله‌ی مرگ و فرهنگ عزا و ... تحت عنوان جشن یک زندگی درخشان از او یاد کنیم. و در اولین یادمان درگذشت او با به صحنه بردن تئاترتک‌گویی واژن با خلاقیت، تابوشکنی، خلاف جریان رفتن، جسارت و... موردعلاقه‌ی آذر را به نمایش درآوریم. این کار علاوه بر گرامی‌داشت رفیق عزیزمان آذر، گامی برای ارتقای جنبش زنان و جسارت بخشیدن در طرح موضوعات تابوشکنانه بود.

ممنوعیت سقط‌ جنین تنها حق زن بر بدنش را از او نمی گیرد بلکه تمامی زندگی و آینده‌ی او را میگیرد!

سرسخن: جهانی مملو از خشونت علیه زنان را نباید تحمل کرد!

۱۵سال اشغال افغانستان: ستم و خشونت برزنان در ابعادی گسترده!

۱۰ سال از ۵ روز راهپیمایی با شکوه و به یاد ماندنی کارزار زنان می‌گذرد....

من مثل هر دختر ۱۸ ساله‌ای بودم!

زنان سخن می‌گویند!

مارکی دو ساد

قطعنامه‌ی سیاسی نهمین مجمع عمومی در مورد ایران