«ماهی‌گیری از حوض خون پروانه»

در یکی دو دهه‌ی اخیر یکی از بازوهای تبلیغی نظام سرکوب برای داغ کردن تنور انتخابات، توسلی متفاوت و ویژه بر رسانه‌های بصری و خصوصا بالا بردن صدای حاکمیت در بوق سلبریتی‌های سینمایی است.

خودسوزی، فریاد اعتراضی به سرخی آتش که به خاکستر می‌نشیند!

شکاف طبقاتی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود، همه‌ساله اقشار وسیعتری را به گوشه رینگ زندگی پرتاب کرده و آنان را زیر بار مشت سنگین فقر و فلاکت له می‌کند.

جمع‌بندی از مبارزه و مقاومت زنان و جنبش زنان در ایران!

جنگی که جمهوری اسلامی با قفل و بند اسلامی بر بدن زنان با اجباری کردن حجاب و اهداف کلی که در پی آن داشت باعث شد که بسیاری از قوائد زندگی برای زنان از طریق قانون ضد زن اسلامی، فرهنگ پدر/مردسالارانه اجباری شود.

هشتم مارس، روز جهانی زن را به همبستگی سلاح گونه زنان تبدیل کنیم!

مبارزه ما بین المللی و جهانی است، ما دلایل کافی برای آن داریم که خواهان جنگ در لیبی، و یا در عراق، در افغانستان و سوریه، فیلیپین، یمن، آفریقا و… نباشیم.

مبارزات زنان زندانی سیاسی!

تغییر اوضاع عینی جامعه، مبارزات گوناگون و خیزش‌ها و حضور گسترده و جسارت زنان در همه مبارزت باعث هراس رژیم شده است. به همین دلیل تلاش می‌کند با دستگیری و زندانی کردن زنان به اصطلاح درس عبرت به زنان و کل جامعه بدهد.

برگردان بخش سوم کتاب «از گام‌های اولیه تا جهش‌های بعدی» درباره پیدایش انسان، سرچشمه ستم بر زن و راه رسیدن به رهائی

چیزی که کتاب مورگان را جالب توجه می‌کند آن است که قصه وی در واقع نسخه نتراشیده و نخراشیده از اشکالاتی است که در چند ده دهه گذشته گریبان گیر بخش بزرگی از بیولوژی تکاملی «جدی» بوده است؛ اشکالاتی که فشرده‌تر از هر جا در متدولوژی بیولوژیست‌های جامعه‌شناس به چشم می‌خورد.

در باره کمپین «نه به جمهوری اسلامی»

شعارهای مردم در خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ هم چون « اصول گرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا» و « مرگ بر جمهوری اسلامی» که از جانب تعداد وسیعی ای از محروم ترین و ستمدیده ترین بخش جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان پیش گذاشته شد.

سرسخن: ۸ مارس روز پيکار جهانی زنان عليه ستم جنسيتی!

زنان در پيشبرد مبارزه در چنين مسيری، نياز به آگاهی انقلابی و سازمان‌يابی دارند.
نياز به اتحاد و همبستگی با زنان و مردم جهان دارند.

انقلاب جاده‌ای به سوی رهايی زنان!

در جامعه طبقاتی ايران و به‌طور کلی همه جوامع طبقاتی حاکم بر جهان که به ستم‌گر و ستمديده تقسيم شده‌اند، انقياد و خشونت بر زن در حال تعميق وگسترش است.

کولبران: مصيبت بر کول، جان بر کف، نان آن سوی مرزها!

هدف پروژه‌های دولتی چه آن‌ها که اجرایی شده و چه آن‌ها که در حد یک طرح روی کاغذ باقی مانده‌اند، در واقع کنترل بیشتر سیاسی- امنیتی مرزها از یک سو و انحصار بیشتر قاچاق در دست سپاه و ایادی آن است.