گزارش برگزاری ۸ مارس ۲۰۲۰ روز جهانی زن - لندن

گزارش تصویری از آکسیون در دفاع از مبارزات ضد رژیم جمهوری اسلامی- لندن

گزارش اکسیون حمایتی بزرگداشت کشته شدگان آبانماه ۹۸ در ایران - برمن

گزارشی از آکسیون اعتراضات سراسری در بزرگداشت کشته شدگان آبان در ایران ۵ دی - لندن

دو گزارش از فعالیت های مبارزاتی - برمن

گزارشی از تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم ایران - لندن

دو گزارش از برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- لندن

دو گزارش از مراسم روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- لندن

گزارش تصویری از چند آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران - دن هاگ

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی به مناسبت سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - لندن