گزارش دو تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن- لندن

گزارش راهپیمایی اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن - برمن

گزارش کوتاهی از شرکت در دو تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن- لندن

گزارش راهپیمایی روز زن - برمن

گزارشی از مراسم روز کومه له - آمستردام

گزارش تظاهرات در اعتراض به حمله ترکیه به شهر عفرین - برمن

گزارش تجمع اعتراضی در حمایت از عفرین - بروکسل

گزارشی از آکسیون اعتراضی در اولین سال‌روز روی کار آمدن ترامپ - بروکسل

دو گزارش تظاهرات ضد رژیم جمهوری اسلامی ایران - لندن

گزارش سکوت

نزدیک به پنجاه زن دستگیر شده ی بی نام، تنها در یک شهرستان