گزارش مراسم روز جهانی زن - تورنتو

گزارش ۸ مارس، روز جهانی زن - دوسلدورف

گزارش تصویری تظاهرات ده ‌ها هزار نفر علیه راسیسم و در دفاع از پناهندگان - لندن

گزارشی کوتاه همراه با تصاویری از برگزاری مراسم روز جهانی زن – آمستردام

گزارش دو آکسیون اعتراضی به مناسبت «روز جهانی زن» – بروکسل

گزارش تظاهرات به مناسبت «روز جهانی زن» – بروکسل

گزارشی از مراسم روز جهانی زن - لندن

گزارش راهپیمایی ۸ مارس ۲۰۱۷ - برمن

گزارش جلسه‌ی بحث و گفتگو به مناسبت «روز جهانی زن» نقش جنبش زنان از ایران تا آمریکا» – بروکسل

گزارش تظاهرات به مناسبت «روز جهانی زن» - بروکسل