گزارش آکسیون به مناسبت ۲۹ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - لندن

گزارشی از دو آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و پارلمان - دن هاگ

گزارش تظاهرات «با صدای بلند و متحد» علیه خشونت بر زنان- بروکسل

گزارش اکسیون برای تحریم انقلابی انتخابات ریاست جمهوری ایران - برمن

گزارش تظاهرات اعتراضی علیه سفر ترامپ و شرکت او در نشست سران ناتو- لندن

گزارش تظاهرات اعتراضی علیه سفر ترامپ و شرکت او در نشست سران ناتو- بروکسل

گزارش تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۷ - بروکسل

گزارش تجمع اعتراضی به مناسبت روز زمین - بروکسل

گزارش تصویری از تظاهرات اول ماه می - لندن

گزارش تصویری از تظاهرات روز زمین - لندن