گزارش تظاهرات اعتراضی به انتخابات نمایشی رئیس جمهوری در ایران- دن هاگ

گزارشی از تظاهرات علیه انتخابات جمهوری اسلامی مقابل کنسولگری ایران - لندن

آکسیون در حمایت از مبارزات مردم و برای آزادی زندانیان سیاسی - لندن

گزارش آکسیون اعتراضی به سرکوب های اخیر مردم ایران- پاریس

گزارش از تظاهرات به مناسبت گرامی داشت ١٨تیر مقابل جاسوس ‏خانه‏ ی جمهوری اسلامی ـ لندن

گزارش راهپیمائی در حمایت از خیزش مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی- لندن

گزارشی تصویری از تظاهرات در میدان پیکادلی ـ لندن

گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت ایران - لندن

گزارشی از تظاهرات علیه انتخابات جمهوری اسلامی مقابل کنسولگری ایران - لندن

گزارشی از تظاهرات زنان افغانستان بر علیه قانون بردگی! - لندن