گزارش تصویری از راهپیمائی روز جهانی زن - لندن

گزارش آکسيون روز جهانی زن - بروکسل

گزارشی از راهپیمائی  ۸ مارس روز جهانی زن  در لس آنجلس - آمریکا

گزارشی از تظاهرات ۲۲ بهمن- لندن

دو گزارش از آکسیون های اعتراضی - لندن‎

گزارشی از تظاهرات ۱۶ آذر ۱۳۸۸ ـ لندن

گزارش از یک ماه آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم و آزادی زندانیان سیاسی- لندن

گزارشی از مشاهدات در تظاهرات ۱۳ آبان ۱۳۸۸ - لندن

گزارشی از اکسیون اعتراضی - لندن

مردم جهان هم سرنوشتند! در حمایت از مبارزات مردم و خواست آزادی زندانیان سیاسی

گزارش تصویری از تظاھرات ۱۷ اکتبر در دفاع از حقوق زنان - پاریس