گزارش  راهپیمایی  روز جهانی زن لوس آنجلس کالیفرنیا- آمریکا

گزارش تصویری از سه هفته آکسیون اعتراضی- لندن

گزارشی از تظاهراتی که ھزاران نفر برای حقوق زنان به خیابان ھا آمدند!- پاریس

گزارش پایان موفقیت آمیز تحصن سه روزه - لندن

گزارشی آکسیون در حمایت از مبارزات مردم در ایران- فنلاند

گزارشی از مبارزه ضد فاشیستی در کلن

گزارش تصویری از آکسیون سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ - آمستردام

افشای سه دهه ازجنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

گزارشی از گردهم آیی ۴ سپتامبر در بزرگداشت سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی- برمن

گزارشی از سه هفته آکسيون! - دن هاگ

در حمایت از خیزش مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی

گزارشی از جشن اومانیته یکی از بزرگترین جشن ھای سیاسی اروپا- پاریس