گزارش پایانی از راهپیمائی بزرگ کارزار زنان علیه قوانین ضد زن

گزارش روز سوم راهپیمائی کارزار زنان

گزارشی از دومین روز راهپیمائی بزرگ زنان بمناسبت هشت مارس

گزارشی اولیه از تظاهرات کارزار زنان

گزارشی از وقتی وحشیگری همه گیر می شود

گزارش روزی که پليس هلند پناهجويان را به آتش محکوم کرد

گزارش تظاهرات ايستاده در بزرگداشت سالگرد کشتار۶۷ - کلن و دوسلدورف

گزارشی از مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان قتل عام زندانيان سياسی سال ۶۷- لندن

گزارش تظاهرات ۲۴ سپتامبر لاهه- هلند

گزارش برگزاری هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی لاهه-  هلند