گزارش تظاهرات بمناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ! - تورنتو

گزارش مراسم بیست امین سالگرد فاجعه هولناک کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ - تورنتو

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از تظاهرات کارزار زنان آنجلس - آمریکا

گزارشی به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران- فنلاند

گزارش فعالين سازمان زنان هشت مارس از فستيوال جوانان مسيحی - برمن

گزارشی از اول ماه مه - فنلاند

گزارش راهپيمايی روز جهانی زن - لوس آنجلس کاليفرنيا- آمريکا

گزارش تصاویری از تظاهرات سازمان زنان هشت مارس در شهر لوس آنجلس - آمریکا

 در حمایت از تظاهرات کارزار زنان در شهر بروکسل  در روز ۸ مارس ۲۰۰۸  

گزارشی از آکسیون اعتراض به دستگیری دانشجویان در روزهای اخیر و دفاع از مبارزات دانشجویان - تورنتو

گزارشی از روز جهانی خشونت علیه زنان - هلند