درخت را تکان بده / / با صدای آذر درخشان

رونمایی منار یادبود شهید فرخنده توسط «حزب همبستگی افغانستان»

رونمایی منار یادبود شهید فرخنده توسط «حزب همبستگی افغانستان

فیلمی کوتاه از مراسم روز جهانی زن ۲۰۱۶ در هلند

روز جهانی زن در افغانستان/کابل سخنرانی سیلی غفار

گزارشی از مراسم ۸ مارس ۲۰۱۶ در تورنتو

حمله پلیس فاشیست ترکیه به تظاهر کنندگان در روز زن در استانبول

نمایش قدرت زنان در مقابل قصرهای امن ارتجاع گزارش ویدیویی از اعتراض به سفر روحانی به پاریس - ۲۷و ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶

تحریم فعال انتخابات فرمایشی ایران - گفتگوی پیروز زورچنگ با فریبا امیرخیزی

ترانه اى براى روز جهانى حذف خشونت عليه زنان / متن ترانه زنجيرها را بشكنيم