اطلاعیه کمیته زنان ۸ مارس در تظاهرات روز جهانی حقوق بشر در آلمان

پنجاه سال از تصويب بيانيه حقوق بشر می گذرد اما نه تنها اكثريت مردم دنيا از اين حقوق بهره ای نبرده اند بلكه ما شاهد نقض بيشتر حقوق اوليه انسانها در چارگوشه دنيا هستيم.

فراموش نخواهيم کرد؛ عفو هم نخواهيم کرد! فراخوان مبارزه در دهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی

فراخوان «کميته برگزار کننده ۸ مارس ۱۹۹۸»

هشت مارس، روز بزرگداشت مبارزات زنان، روز بستن عهد و پيمان برای متشکل تر و رزمنده تر کردن اين مبارزات است.