گزارش تظاهرات روز زن در بروکسل- بلژیک / فریبا امیرخیزی

گزارشی از سمینار و راهپیمائی کارزار زنان در استهکلم (سوئد) / لیلا پرنیان

گزارش تصویری از راهپیمایی کارزار زنان ۸ مارس ۲۰۰۹ استکلهم- سوئد / فریدا فراز

گزارش تصویری از راهپیمایی کارزار زنان ۸ مارس ۲۰۰۹ استکلهم- سوئد/ سایت پیام

سخنرانی صدیقه محمدی / رادیو برابری

تجربه پربار دیگری سمینار و تظاهرات کارزار زنان در روز جهانی زن / فریدا فراز

گزارش برگزاری مراسم ۸ مارس در تورنتو- کانادا

گزارش تصاویری از تظاهرات در لوس آنجلس (آمریکا) در حمایت از تظاهرات کارزار زنان در شهر بروکسل

صدمین سالگرد هشتم مارس همراه کارزار زنان در بروکسل/ مهستی شاهرخی

گزارشی از برنامه فعالین کارزار زنان در روز ۲۸ سپتامبر در شهر هامبورگ- آلمان / زمان مسعودی