آیا ما می توانیم قتل عام هزاران مبارز و انقلابی، در مرداد و شهریور ماه سال ۶۷ را فراموش کنیم و ببخشیم؟

سرود جنبش آزادی زنان

علت مرگ: زن بودن، خشونت علیه زنان در سوئد

بخشی از اجرای اعتراضی روز دانشجو، اذر ۹۶

ضرورت همبستگی بین المللی در بحران کنونی علیه سرمایه داری

صدها زن مکزیکی در اعتراض به خشونت جنسیتی

روز ۱۶ آگوست، صد ها زن مکزیکی در اعتراض به خشونت جنسیتی در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور در حال افزایش است، به خیابان های مکزیکوسیتی آمدند. بسیاری اشن لباس های مشکی بر تن داشتند. در این تظاهرات شعارهایی علیه خشونت خانگی بر زنان ، تجاوز، قتل ، ضرب وشتم و.... سر داده شد.

روایتی دردناک از آزار جنسی خبرنگاران زن در ایران

سرآزار و اذیت جنسی خبرنگاران زن

اقدام به تجاوز در آسانسور - فیلم از آیدا قجر

ترانه چندتا با صدای امل مثلوثی