نقطه قوت جنبش معلمان، تداوم راه خیزش آبان، حمایت از زحمتکشان و همبستگی با سایر جنبش های مردمی است.

صدای انتقادی زن باشگاه دار

هشت مارس: جسارت تحسین برانگیز و عصیان انفجاری ای که در اعتراضات زنان مشهود است، عکس العملی است نسبت به سالها سرکوب و فشار که در ابعاد مختلف زندگی از هر سو متحمل شده اند! خشم زنان پیشرو و همه اقشار تحت ستم را با سلاح همبستگی و تشکل، به طوفانی بدل سازیم که ارکان این حکومت جنایتکار و ضد مردمی را در راه ساختن جهانی عاری از ستم استثمار، در هم کوبند!

این آهنگ به همه کودکان افغانستانی، اوکرائینی، عراقی، سوریه ای و....

بنرهای تبلیغاتی طالبان در دانشگاه بامیان توسط دختران دانشجوی پاره پاره شدند!

زنان پیشروی افغانستان اما نه تنها مرعوب نشدند بلکه با اعتراضات رادیکال، مبارزه مستمر و ایستادگی خود، طالبان را به وحشت انداخته اند.

«سرود جنبش آزادی زنان» در مارس ۱۹۷۱توسط فمینیست‌های مبارز فرانسوی

جشن زنان کلمبیا از تصویب قوانین جرم زدایی از سقط جنین

آهنگ «من زن هستم» خواننده هلن ردی با زیر نویس فارسی

سرکوب زنان در سال ۵۷

جمهوری اسلامی از بدو قدرت گیری خود در سال ۵۷، تلاش کرد با اعلام حجاب اجباری و یورش وحشیانه و همه جانبه به حقوق و آزادی زنان، آنان را سرکوب، فرمانبر و خانه نشین سازد.

می کشیم، خوب هم می کشیم! آزادی بیان و عقیده به سبک جمهوری اسلامی!

ابراز همبستگی زنان اوروگوئه با دختر قربانی تجاوز گروهی