شعار مردم آذربایجان نه شاهی ام، نه شیخی ام، طرفدار ملتم

دهمین شب قیام در اهواز آغاز شد! ۲مرداد۱۴۰۰

این صدای زنان ایران است! مرگ بر جمهوری اسلامی!

مرگ بر جمهوری اسلامی! این صدای زنان ایران است که پس از ۴۲ سال ستم جنسیتی و سرکوب به نظام ارتجاعی و زن ستیز جمهوری اسلامی تن نداد!

خشم ما از قدرت شما داره بزرگتر میشه

ما میلیون‌ها نفر در این کشور با هم هم‌دردیم!

شهروندان جهان

آغاز دوباره‌ی اعتصابات سراسری کارگران و زحمت کشان در ایران

بنده با اصل نظام مشکل دارم ،با رفتار نظام با آدمهای نظام

صحبتهای شجاعانه ی مردجوان در تریبون آزاد در ایران

مادر پژمان قلی‌پور قسم خوردم که هر گلوله میشه یک انگشت دست من و پنج تا گلوله زدی شد یک مشت توی دهان کسی که زور گفت و کشت.

مرسده قائدی زندانی سیاسی سابق و از اعضای خانواده های دادخواه خاوران: شعار ما، شعار سرنگونی است.

رای مردم روشن است: سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است!