مبارزه برای حق سقط جنین یک مبارزه طبقاتی است

به مناسبت ۲۹امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی

ادای احترام به مبارزی که نو شدن را زندگی می‌کرد و هیچ مانع ذهنی و عینی کهنه‌ای را در راه رهایی بشریت بر نمی‌تابید!

اول ماه مه روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی - بلژیک

چرا نباید درانتخابات شرکت کرد!

!ما می‌توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترامپ-پنس را به زیر کشیم!

درود بر زنانی که با حضور پرقدرت‌شان به مقابله با فاشیسم برخاستند!

۲۰ ژانویه به خیابان خواهیم آمد!

در همبستگی با کارزارِنه! به نام بشریت، ما زیر بار یک آمریکای فاشیست نخواهیم رفت!

اعدام زینب را متوقف کنید! .

رژیم جنایت‌کار و زن‌ستیز جمهوری اسلامی در طول حیاتش جان هزاران زن که قربانی نظام مردسالار بوده‌اند را گرفته است.