دانشگاه تریبون آگاهی و انعکاس مبارزات توده‌هاست!- بروکسل

بیانیه‌ی مشترک در رابطه با اعتراضاتِ اخیر جنبش دانشجویی

در نظام طبقاتی، تأثیر قهر طبیعت هم طبقاتی است!

نه تنها شب، بلکه کنترل بدنمان را از مردسالاری بازپس بگیریم!

مبارزه برای حق سقط جنین یک مبارزه طبقاتی است

به مناسبت ۲۹امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی

ادای احترام به مبارزی که نو شدن را زندگی می‌کرد و هیچ مانع ذهنی و عینی کهنه‌ای را در راه رهایی بشریت بر نمی‌تابید!

اول ماه مه روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی - بلژیک

چرا نباید درانتخابات شرکت کرد!

!ما می‌توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترامپ-پنس را به زیر کشیم!

درود بر زنانی که با حضور پرقدرت‌شان به مقابله با فاشیسم برخاستند!