گزارش تظاهرات در روز جهانی حمایت از مبارزات کارگران ایران - تورنتو

گزارشی از تظاهرات در حمایت از مردم ایران مقابل سفارت رژیم - لندن

گزارش تصویری بی بی سی از تظاهرات در میدان پیکادلی ـ لندن

گزارش تصویری از تظاهرات در حمایت از مبارزات اخیر مردم در ایران- دن هاگ

گزارش میز اطلاع رسانی - برمن

گزارش تظاهرات اعتراضی به انتخابات نمایشی رئیس جمهوری در ایران- دن هاگ

گزارشی از تظاهرات علیه انتخابات جمهوری اسلامی مقابل کنسولگری ایران - لندن

آکسیون در حمایت از مبارزات مردم و برای آزادی زندانیان سیاسی - لندن

گزارش آکسیون اعتراضی به سرکوب های اخیر مردم ایران- پاریس

گزارش از تظاهرات به مناسبت گرامی داشت ١٨تیر مقابل جاسوس ‏خانه‏ ی جمهوری اسلامی ـ لندن