گزارشی از تظاهرات زنان افغانستان بر علیه قانون بردگی! - لندن

گزارش تظاهرات روز زن - بروکسل

گزارش تصویری از تظاهرات - لندن

گزارش سمينار به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - بروکسل

گزارشی از مراسم بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان۱۳۶۷ - فنلاند

 گزارش آکسیون به مناسبت بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی – لاهه

گزارش تظاهرات بمناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ! - تورنتو

گزارش مراسم بیست امین سالگرد فاجعه هولناک کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ - تورنتو

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از تظاهرات کارزار زنان آنجلس - آمریکا

گزارشی به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران- فنلاند