درد مشترک

ما کلا این حکومت را نمی خواهیم!

به مناسبت تولد ابوالفضل

جنگ همه روزۀ زنان با نظام

همراهی با این زنان شجاع در این مبارزه، ضرورت تاریخ و انتخاب سمت درست مبارزه است!

ادامۀ دهن کجی های سازمان های امپریالیستی به زنان افغانستان!

گزارش تظاهرات مردم علیه نسل کشی فلسطینی ها توسط صهیونیست ها و حامیان امپریالیستی شان

روایت از مشکلات، شهروند ترنس در سیستان و بلوچستان

ترنس ستیزی، یکی از اشکال مردسالاری حاکم در جوامع طبقاتی است که با اتکا به عقب افتاده ترین افکار سنتی و مذهبی در جامعه اعمال می شود! ترنس ستیزی، که خود از همان نگرش زنستیزانۀ درون جامعه برمی خیزد، سرکوب هر آن گرایش جنسی و جنسیتی است که خارج از چارچوب جنسیت اول (مذکر)، وجود داشته باشد.

اعزام یک لشکر ۷۰۰۰ نفره از مزدوران حکومتی به سواحل شمال، برای «کنترل حجاب»

دهن کجی زنان به این جو سرکوب و ارعاب، جنگی است که هویت مذهبی و اقتدار پوشالین جمهوری اسلامی را هر روز بیشتر به خطر انداخته و کلیت نظام را وحشت زده نموده است!