«جراحی»

فریاد «نهِ» زنان به حکومت طالبان

گزارشی از اوضاع مناطق تحت اشغال طالبان

سرسخن: این بار کور خوانده اید!

اين بار ديگر نيازی نيست بگوئيم انتخاب بين بد و بدتر به تداوم همين رژيم خدمت مي‌کند. بر عکس، اين رژيم جمهوری اسلامی است که در برابر نفرت و انزجار عميق اکثريت مردم خصوصا طبقات فرودست جامعه، انتخابات پيشا رو برای ش به کابوس بدل شده است.

خلافت اسلامی و سرکوب زنان در ترکیه!

اردوغان از همان ابتدای قدرت‌گيری با جمله معروف‌ش «هر سقط جنين يک کشتار است»، حمله به زنان و دستاوردهای جنبش زنان را آغاز کرد و از آن زمان تا کنون تلاش کرده فرهنگ و سنت‌های مذهبی و پدر سالارانه را در جامعه اشاعه دهد.

«من حقیقت را می گویم و حقیقت وحشی و خطرناک است!» نوال سعداوی

نوال سعداوی در خاطرات ش می‌نویسد که او، زیر بار «کشوری که آزادی و احساس غرور را از او می‌گیرد؛ به همسری که برابری با او را نمی‌پذیرد؛ و به خدائی که او را تنها نیمه انسان خلق کرده» نمی‌رود.

خودسوزی، فریاد اعتراضی به سرخی آتش که به خاکستر می‌نشیند!

خودکشی ظاهرا انتخابی است آزادانه و آگاهانه برای پایان دادن به زندگی. اما آیا واقعا این طور است. واقعا یک انتخاب آزادانه است؟ خودکشی پاسخی است به مشکلات، دردها و نا امیدی ها. چرا و چه وقت انسان‌ها خودکشی می‌کنند؟

ناقص‌سازی اندام جنسی زنان و کودکان دختر!

ناقص‌سازی اندام جنسی کودکان دختر و زنان، عملی است که با انجام آن تمام یا بخشی از اندام تناسلی برداشته می‌شود. این عمل اغلب در دوران نوزادی و کودکی و گاه در نوجوانی یا هنگام ازدواج انجام می‌شود.