گزارشی از مشاهدات در تظاهرات ۱۳ آبان ۱۳۸۸ - لندن

گزارشی از اکسیون اعتراضی - لندن

مردم جهان هم سرنوشتند! در حمایت از مبارزات مردم و خواست آزادی زندانیان سیاسی

گزارش تصویری از تظاھرات ۱۷ اکتبر در دفاع از حقوق زنان - پاریس

گزارش  راهپیمایی  روز جهانی زن لوس آنجلس کالیفرنیا- آمریکا

گزارش تصویری از سه هفته آکسیون اعتراضی- لندن

گزارشی از تظاهراتی که ھزاران نفر برای حقوق زنان به خیابان ھا آمدند!- پاریس

گزارش پایان موفقیت آمیز تحصن سه روزه - لندن

گزارشی آکسیون در حمایت از مبارزات مردم در ایران- فنلاند

گزارشی از مبارزه ضد فاشیستی در کلن

گزارش تصویری از آکسیون سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ - آمستردام

افشای سه دهه ازجنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران