گزارش از تظاهرات به مناسبت گرامی داشت ١٨تیر مقابل جاسوس ‏خانه‏ ی جمهوری اسلامی ـ لندن

گزارش راهپیمائی در حمایت از خیزش مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی- لندن

گزارشی تصویری از تظاهرات در میدان پیکادلی ـ لندن

گزارشی از تظاهرات علیه جمهوری اسلامی مقابل سفارت ایران - لندن

گزارشی از تظاهرات علیه انتخابات جمهوری اسلامی مقابل کنسولگری ایران - لندن

گزارشی از تظاهرات زنان افغانستان بر علیه قانون بردگی! - لندن

گزارش تظاهرات روز زن - بروکسل

گزارش تصویری از تظاهرات - لندن

گزارش سمينار به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - بروکسل

گزارشی از مراسم بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران در تابستان۱۳۶۷ - فنلاند