گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران - تورنتو

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران /هلند - دن هاخ

گزارشاتی از مجموعه فعاليت ها در اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

گزارش از تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد

گزارشی از جلسه پالتاکی کارزار

بخش هائی از سخنرانی های ارائه شده: کارزار مبارزه برای لغو قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

گزارش تظاهرات عليه سفر بوش - آمستردام

گزارش از تظاهرات ضد جنگ - لندن

گزارشات برگزاری روز جهانی زن از فعالين سازمان زنان ۸ مارس (ايرانی- افغانستانی)

گزارش يک موفقیت، خبر ديپورتی ديگر، مبارزه همچنان ادامه دارد

گزارش سه روز با جمهوری خواهان لائیک و دمکرات در پاریس!