تحریم فعال انتخابات فرمایشی در ایران

گفتگوی پیروز زورچنگ در تلویزیون برابری

گفتگویی پیرامون: انتخابات ۲۵ خرداد در ایران

مصاحبه بیژن جلالی در کانال تلویزیونی چشم انداز

پیرامون اولین سالگرد مراسم رفیق آذر درخشان و کارزا ضد انتخابات در ایران

رادیو صدای زنان

بخش دوم: به مناسبت روز جهانی کارگر

بخش اول: به مناسبت روز جهانی کارگر

جنبش زنان و برهنگی اعتراضی بمناسبت روز جهانی زن

جلسه پالتاکی به مناسبت روز جهانی زن

به مناسبت روز جهانی زن

جلسه پالتاکی به‌مناسبت روز جهانی زن

بخش پنجم : نشست زنان چپ و کمونیست هامبورگ

کمپین یک میلیون امضا، اهداف، جایگاه و تاثیر بر دختران جوان و رادیکال / بندهایی بر پای دختران دانشجو