به مناسبت ۳۰ امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - لندن

آکسیون به مناسبت سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاس در بروکسل

مستندی کوتاه از تجارب بیست‌ساله‌ سازمان زنان هشت مارس

تهیه کننده: هشت مارس

آکسیون اعتراضی کشتار در غزه را متوقف کنید! – بروکسل

بخش دوم

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷ دفتر اول تولدی دیگر

بخش دوم: تهیه کننده هشت مارس

بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷ دفتر اول- تولدی دیگر

بخش اول: تهیه کننده هشت مارس

علیه حجاب اجباری در ایران

تهیه کننده هشت مارس