ارسالی: به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۴

ارسالی:
هشت مارس، روز جهانی زن، روز صف آرایی متحدانۀ زنان علیه ستم جنسیتی!
به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن، به همۀ زنان مبارز و انقلابی درود می فرستم و به همین مناسبت ما فعالان سازمان زنان هشت مارس، گرد آمده ایم، تا این روز را تجلیل کنیم!
تا به جهانیان بگوییم: زنان افغانستان هرگز تسلیم نمی شوند!
ما زنان افغانستان و ایران، در مبارزه با طالبان کابل و تهران و حامیانِ بین المللی آنها، کنار هم ایستاده ایم!
زن، انقلاب، رهایی
۶ مارس ٢٠٢۴ / ١۶ اسفند ١۴٠٢

مبارزه زنان شورشگر در ۸ مارس ۵۷ علیه حجاب اجباری

تظاهرات ۲۱ فوریه در لندن

آکسیون اعتراضی علیه اعدام!- در لندن

راهپیمایی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳- برمن

سخنرانی یکی از فعالین هشت مارس در آکسیون ۲۵ نوامبر ۲۰۲۳ در شهر برمن

دومین اکسیون که گردهم ایی از طرف فمینیست سوسیالیست ها بود، تعداد کمتری شرکت کرده بودند، اما محتوای سخنرانی ها و شعارها خیلی رادیکال تر بود و شعارها و بیانیه هشت مارس هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.

تظاهرات ۱۱ نوامبر در لندن

ارسالی از پاکستان

توسط یکی از فعالین «سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)

به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا - سیند کلود ایالت مینوسوتا

رقص «رهایی زن» توسط یکی از فعالین هشت مارس - خرونینگن