گزارشی از راهپیمائی در حمایت از مهاجرین و پناهندگان- لندن

ﮔﺰارش آﮐﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي وزﯾﺮ «ﮐﺮﯾﺲ ﭘﯿﺘﺮز»- ﺑﺮوﮐﺴﻞ

گزارش بیست و هشتمین سالگرد دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷- آمستردام

جنایت هولناک قتل عام و نسل کشی زندانیان سیاسی

گزارشی از گردهم آیی در حمایت از زنان مهاجر و پناهنده - برمن

گزارشی از نهمین مجمع عمومی

گزارش آکسیون اعتراض به سفر ظریف- دن هاگ

گزارش آکسیون «ضد تجاوز جنسی و مصونیت» در جیبوتی- بروکسل

گزارش روز جهانی کارگر- تورنتو

گزارش اول ماه می - بریستول

گزارشی از تظاهرات اول ماه می - لندن