دعوت به مشارکت در برگزاری وبینار ٧ مارس ۲۰٢١ به مناسبت روز جهانی زن

فراخوان سراسری: به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن! همراه با لیست حمایت کنندگان

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد!

فراخوان آکسیون به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در میدان دام آمستردام هلند

فراخوان: نگاهی به وضعیت جنبش دانشجویی در ایران

به دعوت کانون پناهندگان سیاسی برلین

فراخوان گزارشگران: در حمایت از کارزار زنان

ویدیویی کوتاه از فراخوان به راهپیمایی سه روزه‌ی کارزار زنان در مارس ۲۰۱۹

فراخوان گزارشگران: با تمام توان از راه‌پیمایی سه روزه ی کارزار مبارزه با خشونت به مناسبت روز جهانی زن حمایت کنیم.

جلسه پالتاکی: کارزار زنان پیرامون چهلمین سالگرد خیزش زنان علیه حجاب اجباری

فراخوان به شرکت در سمینار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان- نروژ/ كونگسوينگر