ترانه اعتراضی

طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران زنان را سرکوب می کنند!

گروهی از زنان روز یکشنبه به تاریخ ۲ اکتبر علیه کشتارهای روز جمعه دانش آموزان هزاره در دشت برچی کابل، دست به تظاهرات زدند. اما گروه ضد زن طالبان با شلیک تیر هوایی و با خشونت و ضرب و شتم مانع تظاهرات آنها شدند. زنان ایران و افغانستان یک تنه و مقاوم در بلندی های آزادی ایستاده اند و در مقابل ضد زن ترین رژیم های جهان آزادی را فریاد می زنند!

کاری از خانه هنر ولات در کردستان سوریه، ژن، ژیان، آزادی

ژن، ژیان، آزادی\" کاری از خانه هنر ولات در کردستان سوریه (روژاوا) کە بە یاد مهسا امینی به زنان انقلابی ایران تقدیم شدە است.

مجسمه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه به دست معترضان به آتش کشیده شد.

هشت مارس: با وجودی که که جمهوری اسلامی وحشیانه به سرکوب و ارعاب پرداخته، ده ها تن را کشته، صدها نفر را زخمی کرده، هزاران نفر را بازداشت نموده و به اشکال مختلف معترضین را تهدید کرده و می کند؛ اما نتوانسته است شعله های خشم زنان و مردان را در سراسر کشور خاموش سازد. مبارزه با جدیت تمام و با ابتکارات مختلف ادامه دارد.

مادر سیاوش با در دست داشتن عکس او می گوید!

سیاوش محمودی ۱۶ ساله، از جانباختگان اعتراضات سه شنبه پنجم مهر ماه ۱۴۰۱ که به ضرب گلولۀ مزدوران رژیم به سرش، به قتل رسید.ار در حالی رخ داده است که دانش آموزان دختر در کنکور آزمایشی در یک مرکز آموزشی در دشت برچی در غرب کابل شرکت داشتند.

زنان در تورین ایتالیا با برگزاری تظاهرات همبستگی

زنان در تورین ایتالیا با برگزاری تظاهرات همبستگی خود را با مبارزات زنان ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند. فریاد آزادی خواهی زنان ایران، با اسم رمز «ژینا» جهانی شد. همبستگی زنان ایتالیا، مانند سایر حمایت های بین المللی از مبارزات ۴۳ سالۀ زنان و تمامی مبارزات زنان و مردان شجاع و جسور ایران در روزهای اخیر، صحنه های شکوهمند و تحسین برانگیزی از قدرت همبستگی توده ها را به نمایش گذاشته است. ستم بر زنان و ستم و استثمار زحمتکشان، جهانی است؛ مبارزه با ستم و استثمار هم تنها درهمبستگی جهانی زحمتکشان و ستم دیدگان، ممکن می شود.

زنان در صفوف رهبری انقلاب

وقتی گیسوان زنان را به خون آغشته می سازند و رهایی زنان از حجاب اجباری، نماد آزادی می شود!

زنی جسور در مقابل مشتی مزدور وقاتل و سرکوبگر!

ارسالی از رشت : ندا . ک زنی جسور در مقابل مشتی مزدور وقاتل و سرکوبگر! این فیلم کوتاه بیان این است که زنان حتی اگر تنهایی در صحنه مبارزه باشند در برابر فاشیست های بسیجی می ایستند. این روحیه همه زنانی است که در خیزش اخیر سهم گرفته اند. یک طرف ما زنان قرار داریم و طرف دیگر گله های فاشیست و سرکوبگری که در برابر ما و مبارزاتمان عاجز شده اند. هنوز اول مبارزات مان هستیم، هنوز راه پر پیچ و خمی را باید طی کنیم تا به قله رهایی از فرودستی برسیم. اما در همین یازده روز پیش نشان دادیم که عزممان را جزم کرده ایم تا به تاریخ زن ستیزان حاکم نقطه پایانی نهیم! ما زنان، همان زنانی که در صحنه نبرد، حجاب را با نفرت و انزجار به آتش می کشیم، بزدودی کل نظام ستمگرانه را به آتش خواهیم کشاند! به خیابان ها بیاییم. همه با هم به خیابان ها بیاییم. در هر جا که هستیم و با هر توانی که داریم با این مبارزات همراهی کنیم و با همبستگی سراسری یک بار برای همیشه به جنایات رژیم پایان دهیم.

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان در ترکیه

زنان آگاه و مبارز مرز نمی شناسند!

رقص زن افغانستانی به حمایت از مبارزات زنان ایران در کابل! زنان ایران و افغانستان با دستان خالی اما اگاهانه، مصمم و قاطع برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی متحد شده اند و در این راه از مبارزات یکدیگر می آموزند.