ژینا راه آزادی را باز کرد!

خاله مهسا امینی در کنار مزار ژینا، گفت ژینا راه آزادی را برای جوانان وطن باز کردە است.

آهنگ شلاق از توماج و جاستینا - حجاب بی حجاب

به یاد مهسا امینی (ژینا)

ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم!

واکنش‌ها به مرگ شلیر رسولی

قوانین زن ستیزانه دست هر مردی را برای اعمال هر نوع خشونت علیه زنان باز گذاشته است. اگر شلیر تن به تجاوزداده بود، تحت قوانین ضد زن حاکم، او به «زنا» مرتکب شده بود ولی مرد متجاوز به چیزی متهم نمی شد!

خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، اعدام نکنید!

شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ بار دیگر خانواده های زندانیان محکوم به اعدام که عمدتا زنان خانواده هستند در مقابل ساختمان قوه قضائیه جمع شدند. خواست این خانواده ها لغو حکم اعدام است. جمهوری اسلامی در یک مورد در صدر کشورهای جهان قرار دارد: اعدام! جمهوری اسلامی در اعدام زنان زندانی در صدر کشورهای جهان قرار دارد! تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر قدرت است، اعدام ادامه خواهد داشت. در نتیجه باید مبارزات را به گونه ای سازماندهی کرد که در درجه اول بتوان از شر نظام سرکوبگر حاکم خلاص شد و جامعه ای را پی ریزی کرد که شکنجه و اعدام در آن ممنوع است و هیچ انسانی با هر درجه از «جرم» شکنجه و اعدام نمی شود.

افشایی تجاوز گروهی طالبان این بار در ولایت فاریاب!

آمار ثبت تجاوزات جنسی یک شفاخانه ۴۵ رویداد تجاوزات جنسی بر زنان توسط گروه ضد زن امارت اسلامی در ولایت فاریاب را نشان می دهد که، فقط از سه ماه آخر است. این آمار ها تجاوزاتی اند که سرحد زنان به شفاخانه رسیده است. هستند زنانی که بخاطر مسایل چون «ناموس داری»، «حفظ آبرو » و…. صدای شان توسط خانواده خفه می شوند. باید جنایات وحشیانه طالبان علیه زنان را با مبارزه و ادامه آن افشا کرد تا مسیربرای سرنگونی آنان هموار گردد.

حنانه کیا، یکی دیگر از جانباختگان راه آزادی

حنانه کیا فرزند نوشهر ۲۳ ساله، شب ۳۰شهریور در خیابان ستارخان هدف گلوله مستقیم عاملان جمهوری اسلامی ضد زن قرار گرفت و به دیگر جانباختگان قیام سراسری مردم ایران پیوست. مرگ بر حجاب اجباری مرگ بر جمهوری اسلامی هشت مارس: دادخواهان قتل حکومتی مهسا در خیابان های کشور، تا این ساعت کشته، هزاران زخمی و بازداشتی داشته اند. دیگر بس است! دیگر بس است! یک ملت دادخواه خون های جانباختگانی هستند که نه فقط در چند روز اخیر بلکه در طی بیش از ۴۳ سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی به جرم آزادیخواهی بر زمین ریخته شد.

نقص کرامت انسانی توسط رئیسی

ابراهیم رئیسی در سخنرانی مشمزه کننده خود علیه اقلیت های جنسی نفرت پراکنی می کند و از واژه های توهین آمیزی هم چون « همجنس بازی» به جای هم جنس گرایی استفاده می کند. هشت مارس: هم جنس گرایی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی جرم است و طبق قوانین تبعیض آمیز و به شدت عقب مانده مجازات سنگینی دارد. اما هم جنس گرایان نیز در برابر حجم بالای سرکوب ساکت نبوده اند و برای کسب آزادی و رهایی از این حجم بالای سرکوب مبارزه کرده اند. آنان به درستی در مبارزات شان نشان داده اند که پیشروی مبارزه علیه حجاب اجباری، پیشروی مبارزه علیه شکنجه و اعدام، پیشروی مبارزه علیه استثمار، نقش غیر قابل انکار خیزش ها هم چون آبان در پیشروی مبارزات علیه جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده دارند و برای همین با حضور فعال خود بخشی از این مبارزات و پیشروی آن بوده اند.

موزیک ویدیو گاپون از توماج

گاپون شریفه، تو خود گاوی