نوید افکاری: صدای من و خانواده‌مان باشید

!‌ تلاش شجاعانه برخی هنرمندان از برادران افکاری

ترانه ی دخترانه به یاد دختر آبی

خشونت علیه زنان .ترانه ی دخترانه توسط مهدی یراحی منتشر و تقدیم شده به: دخترآبی، دختران شین آباد و زنانی که مورد خشونت و تجاوز قرار گرفتند

ترانه ی دخترانه توسط مهدی یراحی

به یاد زنده رفیق سرخ امان- فیلمی از سیروس ماهان

آیا ما می توانیم قتل عام هزاران مبارز و انقلابی، در مرداد و شهریور ماه سال ۶۷ را فراموش کنیم و ببخشیم؟

سرود جنبش آزادی زنان

علت مرگ: زن بودن، خشونت علیه زنان در سوئد

بخشی از اجرای اعتراضی روز دانشجو، اذر ۹۶

ضرورت همبستگی بین المللی در بحران کنونی علیه سرمایه داری