اعتراض مردم مبارز بهبهان

صدا رومینا / ترانه سرا آوا درویش - آهنگساز و تنظیم کننده/ فرید صدیقی - ارسالی به هشت مارس

شعر می‌توان و باید از آیدا جباری

بازداشت سهیلا حجاب وکیل دادگستری

تعهد برای رفتن به زندان

زن که باشی توی سرزمین من

به یاد رفیق آذر درخشان

رویای آذر نابودی جهان کهنه و پوسیده سرمایه‌داری بود. آذر خشم و نفرتی عمیق نسبت به سیستم سرمایه‌داری‌ هم از نوع رژیم زن ستیز و پدرسالار جمهوری اسلامی و هم از نوع امپریالیست‌های مردسالار داشت.

آهنگ کرونان شکیب مصدق را بلند بشنوید

هلین بولک خواننده انقلابی

آهنگ زیبا نه مرزی، نه جنسیتی، نه طبقه ای، نه ملیتی، نه مذهبی .