فیلمی از فعالین سازمان‌زنان‌هشت‌مارس در تظاهرات کارزار ضد خشونت... به مناسبت ۳۰ امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - لندن

فیلمی از تظاهرات و راهپیمایی در لاهه هلند در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان ۱۲ سپتامبر / ۲

فیلمی از تظاهرات و راهپیمایی در لاهه هلند در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان ۱۲ سپتامبر/ ۱

اعتراضات چشمگیر دانشجویان آذر ۹۶

آکسیون اعتراضیِ «کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل

شناسه‌ی مسروقه - شعر و اجرا آیدا پایدار

زنان آگاه خود بهتر از هر کسی علیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مبارزه خواهند کرد

رهاننده‌ی‌ برتری در کار نیست، خود به رهایی خویش برخیزیم - اول ماه مه ۱۳۹۷

سرود انترناسيونال تقدیم به کارگران مبارز در جهان

آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد